REGLAMENT Cap d’Any Race 2021 (10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell)

 1. El Club Esportiu WeRun (entitat esportiva sense ànim de lucre) amb l’autorització i col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, organitza, el dia 31 de desembre de 2021 la :
  – CAP D’ANY RACE (10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell)
  – Cap d’Any Race Kids (9a Cursa de cap d’any infantil de Sabadell)
  La sortida de la cursa de 5km serà a les 17h de davant del Pavelló Poliesportiu de Cal Balsach (Plaça Creu Alta). La Cursa Infantil tindrà tres sortides; a la Plaça Creu Alta davant del Pavelló de la Creu Alta; si bé la pre-sortida serà al lateral del Carrer de l’Esglèsia de Sant Vicenç: la sortida 1 dels nens de 4rt, 5è i 6è a les 16:05 amb una distància de 1000m; la sortida 2 a les 16:12 dels nens de 1r, 2n i 3r amb una distància de 500m i la sortida 3 dels nens de P3/P4 i P5 a les 16:20 amb una distància de 200m. Per a les tres curses infantils s’ habilitaran uns calaixos de pre-sortida. Tanmateix l’organització es reserva el dret d’ unificar les curses infantils en una sola sortida si s’escau.
  La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes. La cursa de 5km és oberta a tots els que tinguin el dia de la cursa 12 anys. Malgrat això, els que encara no tinguin més de 12 anys i desitjin fer-la han de presentar un permís patern o matern a l’ hora de fer la inscripció.
  La distància de la CAP d’ANY RACE és de 5 Km (1 volta) i en el Cas de la infantil de 1000m, 500m i 200m.
  El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre.

 

 1. El temps màxim per a acabar la cursa és de 45 minuts per a la cursa de 5km quedant exclosa tota persona que no arribi dins d’aquest temps.
 2. La Cursa de 5K forma part de la Lliga Championchip i serà cronometrada amb Xip Groc.
 3. Les Curses Infantils no són competitives i tenen la voluntat de oferir als nens i nenes la possibilitat d’acomadiar l’any corrent i fent esport. No tenen classificació.
 4. PREUS:
  Cursa de 5K: Els drets d’inscripció són de 15€ (+ 2€ si no es té xip groc)
  Cursa Infantil: Els drets d’inscripció són de 5€
  1€ de cada inscripció de la Cursa de 5K serà donat integrament a l’AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer)
  1€ de cada inscripció de la cursa Infantil serà donat integrament al Rebost Solidari per a la Campanya d’Higiene Infantil.
  És obligatori l’ús de xip de cronometratge a la cursa de 5km.
 5. Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa, si la no participació de l’atleta és per causes no imputables a l’organització.
 6. L’inscripció de la cursa de 5K i Infantil és NOMÉS ONLINE i el seu termini de finalització serà a les 14:00 del dia 29 de desembre. No obstant, el nombre màxim de participants és de 1.500 a la cursa de 5K i es tancarà el període d’inscripció en assolir-ne aquesta xifra. En el moment de fer-se la inscripció online el/la participant rebrà un mail de conformitat, i la inscripció serà només vàlida si apareix al llistat d’inscrits de forma automàtica. Per recollir el dorsal el corredor haurà de presentar el seu DNI i en cas de recollir el dorsal d’algú altre, presentar-ne la fotocòpia i l’autorització degudament signada pel titular. La recollida del dorsal és obligatòria dins dels terminis marcats per a fer-ho.
 7. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.
 8. La sortida de 5k tindrà 4 calaixos
  – Primer Calaix: reservat als VIPS i atletes amb marca acreditada sub 17’ (5K)
  – Segon Calaix: atletes amb marca acreditada sub 25’ (5K)
  – Tercer Calaix: atletes amb marca acreditada sub30′ (5K)
  – Quart Calaix la resta d’atletes amb marques superiors a 30′ o sense marca acreditada.
  Així mateix l’organització es reserva el dret d’establir més calaixos de sortida o modificar-ne aquesta disposició segons el seu criteri.
 9. Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats per l’organització.
 10. Es podran retirar els dorsals el dijous dia 30 de 9:30h a 13:30h i de 16:30 a 19:30h i el divendres 31 de les 9:30h a les 14:00h al Pavelló Esportiu de Can Balsach de Sabadell. No es faran inscripcions el dia mateix de la cursa. Excepcionalment i únicament els atletes empadronats fora de la ciutat de Sabadell que no hagin pogut recollir el seu dorsal en el periode comprés podran fer-ho de 14h a 16h el mateix dia 31.
 11. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els terminis establerts significa la renúncia als mateixos.
 12. Els corredors assumiran els danys i perjudicis personals i materials que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.
 13. El fet d’inscriure’s en aquesta cursa implica l’acceptació d’aquest reglament i del reglament de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme tot i no està regularitzada pels jutges de la mateixa. L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista.
 14. La inscripció es podrà formalitzar a través d’internet a capdanyrace.cat
 15. Hi haurà un avituallament líquid a l’arribada (cursa de 5K)
 16. Els 3 primers classificats absoluts masculins i femenins de la cursa de 5K seran premiats.
 17. Els premis es lliuraran a l’escenari del mig de la Plaça Creu Alta. La no presència a l’entrega de premis significa la renuncia al mateix. La cerimònia de premiació serà a les 17:40.
 18. Els participants disposaran d’un servei de guarda-roba i d’un servei de dutxes al poliesportiu de Cal Balsach.
 19. Els resultats es faran públics el mateix dia de la prova a la pàgina web capdanyrace.cat al mateix temps tots els corredors rebran un SMS amb el temps i resultat al mòbil que hagin facilitat a l’inscripció.
 20. Per tal de garantitzar la producció de la samarreta oficial 2021 d’obsequi, l’organització ofereix la tria de la talla de samarreta a totes les inscripcions realitzades abans del 8 de desembre. Les inscripcions fetes a partir del 8 de desembre tenen garantida la samarreta oficial 2021 però en cap cas la talla per motius obvis de producció tot i l’estimació feta per l’organització.
 21. L’organització estableix tres talles de samarreta per les inscripcions a la Cursa Infantil i garanteix que tots els nens i nenes rebran la samarreta oficial 2021 infantil; peró no podrà garantir la talla escollida a les inscripcions realitzades posteriors al 8 de desembre per motius obvis de producció.
 22. Per motius de producció de dorsals, tots els corredors degudament inscrits abans del 8 de desembre tenen assegurat el calaix de sortida per el temps estimat de sortida alhora que el dorsal personalitzat amb el seu nom.
 23. RESPONSABILITAT: La participació a l’esdeveniment es troba sota la responsabilitat i tutela de les participants. En el moment de fer la inscripció, el/la participant manifesta que es troba físicament apte/a per la prova. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els/les participants puguin patir, ocasionar o derivar d’ells/es a tercers/es durant la prova.
 24. DADES PERSONALS: La finalitat del tractament és gestionar la vostra subscripció a Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell), així com el desenvolupament de l’activitat esportiva. Pel fet de realitzar la inscripció, s’accepten les normes per les quals es regeix aquesta prova esportiva.
  Altres finalitats: Enviament de comunicacions sobre futures edicions de la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell) per tots els canals disponibles (inclosos mitjans electrònics), i també sobre futurs esdeveniments que s’organitzin a la ciutat.
  Legitimació: La legitimació per al tractament de les vostres dades és la vostra sol·licitud de participació a la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell). L’enviament de comunicacions sobre futures edicions de la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell), està basat en l’interès legítim de l’organitzador de l’esmentada cursa.
  Destinataris: En alguns casos, contractem a empreses tecnològiques per desenvolupar la web de Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell), així que poden emmagatzemar i tractar les vostres dades per a la gestió de la cursa. Igualment, és necessari que comuniquem o cedim la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per poder-li prestar el servei que ha sol·licitat, per exemple, a empreses de logística, control de temps, transport i entrega i impremtes. Igualment, la vostra informació personal estarà a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les vostres dades de caràcter personal. Les persones interessades teniu dret a obtenir l’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si en fos el cas, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservaríem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Igualment, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, els interessats podeu oposar-vos al tractament de les dades, i la informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals en manifesteu l’oposició. Quan sigui tècnicament possible, com a interessat podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades a un altre responsable del tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, com a interessat podeu dirigir-vos a l’entitat organitzadora de Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell)o a hola@capdanyrace.cat Així mateix, el corredor inscrit dona el seu consentiment per captar imatges per a la seva posterior difusió tant als mitjans de comunicació, com en altres mitjans (webs corporatives, butlletins i revistes) de l’organitzador de l’esdeveniment.
 25. AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE
  Les fotografies i les imatges de les participants es publicaran a la pàgina www.capdanyrace.cat  i a les xarxes socials durant els dies posteriors a la cursa.
  La participació a la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell) suposa permetre l’autorització a l’organitzador perquè les imatges gravades (vídeo) i fotografies realitzades durant la cursa, i el nom, cognoms i temps dels participants siguin utilitzats per dur a terme activitats publicitàries i/o promocionals relacionades amb la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell)i les futures edicions, en qualsevol format o mitjà (incloent anuncis impresos, televisió, ràdio o Internet), amb un àmbit territorial mundial, per un període indefinit i amb caràcter gratuït.
  La presa de totes i cadascuna de les decisions relatives a l’exhibició dels suports en què s’incorporin les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps serà de l’exclusiva competència i responsabilitat de l’ organitzador de la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell) que decidirà en funció de les pròpies necessitats.
  Les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps no seran utilitzades per altres finalitats que difereixin de les expressades, ni seran cedides a tercers per a un ús diferent de l’expressat anteriorment.
 26. Si teniu qualsevol dubte, comentari o suggerència, ens podeu enviar un correu a hola@capdanyrace.cat