Reglament

Inicio Reglament

REGLAMENT Cap d’Any Race Virtual(9a Cursa de Cap d’Any de Sabadell)

1.    El Club Esportiu WeRun (entitat esportiva sense ànim de lucre) amb l’autorització i col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, organitza i coordina durant el periode del 22 de desembre del 2020 al 31 de gener del 2021:  la CAP D’ANY RACE VIRTUAL(Cursa de Cap d’Any Virtual de Sabadell)

La modalitat virtual  de 5km i 10K té l’objectiu de fomentar l’activitat física, de no perdre la tradició d’acomiadar l’any fent esport i de fomentar la pràctica de l’activitat física  en l’actual moment de pandèmia, alhora que pretén un movient solidari esportiu per aconseguir  suport econòmic a la Corporació Sanitaria del Parc Taulí de Sabadell.

Enguany la Cap d’Any RAce no és un esdeveniment esportiu amb un acció solidària, és una acció solidaria amb un acció esportiva.

2.    La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin fer un recorregut de 5K o 10K en el periode obert de realització de l’activitat.

3.    La distància de la CAP d’ANY RACE VIRTUAL és de 5 Km o  10K  i el corredor/a ha de registrar-ne amb qualsevol app de monitorització de l’activitat aquest itinerari que escull lliurement en terreny i en dia i hora d’execució.

4.    El recorregut dels 5K o 10K és escollit lliurement per el corredor/a

5.    No hi ha temps màxim de realització de l’activitat, però si s’ha de completar integrament el recorregut de 5K o 10K.

6.    L’organització establirà una classificació final Masculina i Femenina tant de 5K com de 10K un cop finalitzat el periode de registres de les activitats. Degut a la gestió de les dades de registre aquesta es publicarà amb el temps oportú per a la seva correcta gestió.

7.    La Cap d’ANy Race Virtual és totalment gratuïta, la seva inscripció però està subjecte a la validació d’un donatiu per al Parc Taulí. Aquest Donatiu es donarà Integrament a la Corporació Sanitària Parc Taulí. Aquest donatiu es fa efectiu en el moment de registre de la Cap d’Any Race Virtual.

8.    És obligatori registrar l’activitat amb una app de monitorització de l’activitat amb el dispositiu mòbil o bé amb Suunto movescount o garmin connect.

9.     Un cop realitzada la inscripció, i el corresponent donatiu no es tornarà l’import del  mateix.

10.   L’inscripció de la cursa és NOMÉS ONLINE i el seu termini de finalització serà a les 00:00 del dia 31 de gener.

11. L’organització posa. disposició del corredor/a un dorsal en format PDF a la web oficial, i convidem a descarregar-lo escriure-hi el nom i pujar-lo a les xarxes socials pròpies etiquetant al PArc TAulí i a la capdanyrace.

12. Totes els drets d’inscripció de  la Cap d’Any Race Virtual són per al Parc Taulí de Sabadell, restant-ne les despeses de plataforma d’isncripció online i les despeses pròpies del manteniment del Website. We Run assumeix les despeses de disseny i difussió en xarxes, Ràdio Sabadell assumeix les despeses de la campanya de difussió radiofònica i així mateix totes i cadascuna de les empreses, entitats i particulars que fan difussió i treballen per tal de fer possible la capd’anyrace virtual.

13. Els corredors assumiran els danys i perjudicis personals i materials que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.

14. El fet d’inscriure’s en aquesta cursa implica l’acceptació d’aquest reglament i del reglament de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme tot i no està regularitzada pels jutges de la mateixa. L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista.

15. La inscripció es podrà formalitzar a través d’internet a www.cursacapdanysabadell.cat o www.capdanyrace.cat

16. Degut al caràcter absolutament solidàri dela present edició s’establirà una classificació per tal de fer visible el registre de temps de tots els corredors i corredores però en cap cas s’establirà un premi per a cap categoria o distànica. Aquest any tots hi guanyem!

17. RESPONSABILITAT: La participació a l’esdeveniment es troba sota la responsabilitat i tutela de les participants. En el moment de fer la inscripció, la participant manifesta que es troba físicament apta per la prova. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que les participants puguin patir, ocasionar o derivar d’elles a tercers/es durant la prova.

18. DADES PERSONALS: La finalitat del tractament és gestionar la vostra subscripció a Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell), així com el desenvolupament de l’activitat esportiva. Pel fet de realitzar la inscripció, s’accepta les normes per les quals es regeix aquesta prova esportiva.
Altres finalitats Enviament de comunicacions sobre futures edicions de la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell) per tots els canals disponibles (inclosos mitjans electrònics), i també sobre futurs esdeveniments que s’organitzin a la ciutat.
Legitimació La legitimació per al tractament de les vostres dades és la vostra sol·licitud de participació a la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell). L’enviament de comunicacions sobre futures edicions de la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell), està basat en l’interès legítim de l’organitzador de l’esmentada cursa.
Destinataris: En alguns casos, contractem a empreses tecnològiques per desenvolupar la web de Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell), així que poden emmagatzemar i tractar les vostres dades per a la gestió de la cursa. Igualment, és necessari que comuniquem o cedim la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per poder-li prestar el servei que ha sol·licitat, per exemple, a empreses de logística, control de temps, transport i entrega i impremtes. Igualment, la vostra informació personal estarà a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les vostres dades de caràcter personal. Les persones interessades teniu dret a obtenir l’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si en fos el cas, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservaríem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Igualment, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, els interessats podeu oposar-vos al tractament de les dades, i la informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals en manifesteu l’oposició. Quan sigui tècnicament possible, com a interessat podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades a un altre responsable del tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, com a interessat podeu dirigir-vos a l’entitat organitzadora de Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell)o a hola@capdanyrace.cat Així mateix, el corredor inscrit dona el seu consentiment per captar imatges per a la seva posterior difusió tant als mitjans de comunicació, com en altres mitjans (webs corporatives, butlletins i revistes) de l’organitzador de l’esdeveniment.

19. AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE
Les fotografies i les imatges de les participants es publicaran a la pàgina cursacapdanysabadell.cat  i a les xarxes socials durant els dies posteriors a la cursa.
La participació a la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell) suposa permetre l’autorització a l’organitzador perquè les imatges gravades (vídeo) i fotografies realitzades durant la cursa, i el nom, cognoms i temps dels participants siguin utilitzats per dur a terme activitats publicitàries i/o promocionals relacionades amb la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell)i les futures edicions, en qualsevol format o mitjà (incloent anuncis impresos, televisió, ràdio o Internet), amb un àmbit territorial mundial, per un període indefinit i amb caràcter gratuït.
La presa de totes i cadascuna de les decisions relatives a l’exhibició dels suports en què s’incorporin les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps serà de l’exclusiva competència i responsabilitat de l’ organitzador de la Cap d’Any Race (Cursa de cap d’any de Sabadell) que decidirà en funció de les pròpies necessitats.
Les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps no seran utilitzades per altres finalitats que difereixin de les expressades, ni seran cedides a tercers per a un ús diferent de l’expressat anteriorment.

 

20.Si teniu qualsevol dubte, comentari o suggerència, ens podeu enviar un correu a hola@capdanyrace.cat